Програми вступних випробувань для навчання

Програми вступних випробувань для здобуття освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього рівня магістра

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (французької)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (німецької)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Управління персоналом і економіка праці»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки"

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 081 "Право"

Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальністю 081 "Право"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка"