Logo ubs ua 5

Програми вступних випробувань для навчання

Перегляди: 27041

Програми вступних випробувань для здобуття освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста в ДВНЗ «Університет банківської справи»


!--comment

Програма конкурсного відбору вступників з англійської мови

Програма конкурсного відбору вступників з географії

Програма конкурсного відбору вступників з української мови та літератури

Програма конкурсного відбору вступників з історії України

Програма конкурсного відбору вступників з математики

Програма конкурсного відбору вступників з німецької мови

Програма конкурсного відбору вступників з французької мови

Програма конкурсного відбору вступників з фізики

Програма співбесіди для категорій вступників (для здобуття ступеня бакалавра), яким згідно з розділом IХ Правил прийому надане таке право, а також для іноземців та осіб без громадянства вступників (для здобуття ступеня бакалавра)а також для іноземців та осіб без громадянства вступників (для здобуття ступеня бакалавра)

-->

Програма конкурсного відбору вступників з математики для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору вступників з англійської мови для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору з географії для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору з російської мови для іноземців та осіб без громадянства

Програма конкурсного відбору з української мови для іноземців та осіб без громадянства


!--comment

Програма тестування з іноземної мови (англійської)

Програма тестування з іноземної мови (французької)

Програма тестування з іноземної мови (німецької)

Програма фахового тестування за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма фахового тестування за спеціальністю «Облік і оподаткування»«Облік і оподаткування»

Програма фахового тестування за спеціальністю «Економіка»  (для спеціалізації «Економічна кібернетика»)

Програма фахового тестування за спеціальністю «Менеджмент» (для спеціалізації «Менеджмент людських ресурсів»)

Програма фахового тестування з фаху (для спеціальності  «Менеджмент», спеціалізації «Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства  для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»   для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування»

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства  для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» (для спеціалізації «Економічна кібернетика»)

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства  для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»   для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»  для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (для спеціалізацій «Менеджмент людських ресурсів», «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Програма співбесіди для вступників на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Економіка» (для спеціалізації «Економічна кібернетика»), «Менеджмент» (для спеціалізацій: «Менеджмент людських ресурсів», «Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпеки»

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства з іноземної мови (німецької) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства з іноземної мови (французької) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент»

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства з іноземної мови (англійської) для конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської cправи» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент»

-->

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (французької)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (німецької)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Управління персоналом і економіка праці»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки"


!--comment

Програма фахового тестування за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»  (за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»)

Програма фахового тестування за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»  (за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»)

Програма фахового тестування за спеціальністю 081 «Право» (за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»)

Програма співбесіди для вступниківякі вступають на спеціальності 072 «Фінансибанківська справа та страхування»,  071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»  (за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці») на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаздобуто гозаіншою спеціальністю

Програма співбесіди для вступниківякі вступають на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаздобутого заіншою спеціальністю за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»  (за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»)

Програма співбесіди для вступниківякі вступають на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаздобутого за іншою спеціальністю за спеціальністю 081 «Право» (за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»)

-->

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 081 "Право"

Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальністю 081 "Право"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка"