Кафедра обліку і оподаткування

 

Історія кафедри обліку і оподаткування   

Кафедра обліку і оподаткування була створена у 2008 році.

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування»;
 • магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;
 • магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

2008-2009 рр. – першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

 У 2009 році відбувся перший випуск магістрів з обліку і оподаткування.

2009-2010 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Валерія Василівна Сопко.

2011-2012 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

2012-2015 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Руслан Олександрович Костирко.

2015-2018 рр. - завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Ірина Миколаївна Дмитренко.

З 02.10.2018 по теперішний час – завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Мар’яна ОлександрівнаСулима.

У 2013 році здійснено акредитацію навчальних дисциплін кафедри за магістерською програмою «Фінансово-облікова аналітика» спеціальності «Бізнес-адміністрування» у IFA (Інституті фінансових бухгалтерів, Велика Британія).

У 2013 році відбувся перший випуск магістрів з бізнес-адміністрування, випускники отримали не тільки дипломи державного зразка, а також дипломи IFA.

У 2015 році зроблено перший набір на освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».

У 2016 році здійснено акредитацію в АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія) 5 навчальних дисциплін (F5–F9), які були інтегровані у навчальний план та увійшли до складу дисциплін кафедри за магістерською програмою «Облік і аудит у підприємницькій діяльності». У результаті отримано найширшу загальну акредитацію за 9 дисциплінами (перезаліками F1–F9) професійної схеми базового та просунутого рівня АССА.

Місія кафедри обліку і оподаткування - формування креативного мислення та високих фахових якостей студентської молоді на базі створення умов постійного заглиблення у професійне середовище обліково-аналітичної та аудиторської діяльності.

Мета діяльності кафедри обліку і оподаткування  - здійснення навчальної, методичної, наукової роботи та міжнародної співдружності для забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту, що здатні працювати на підприємствах різних організаційно-правових форм, у органах державного фінансового контролю, в аудиторських та консалтингових фірмах.

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають значний практичний та науково-педагогічний досвід роботи. Це складає фундамент викладання фахових дисциплін на високому науково-методичному рівні з дотриманням стандартів вищої освіти та сучасних вимог міжнародних професійних організацій.

У складі кафедри 8 науково-педагогічних працівників, у тім числі: докторів наук, професорів – 2; докторів наук, доцентів – 1; кандидатів наук, доцентів – 3; кандидатів наук – 1; викладач – 1.

Кафедра обліку і оподаткування проводить повний цикл навчальної та науково-методичної роботи з підготовки бакалаврів та магістрів, підвищення кваліфікації, зокрема за напрямами додаткової професійної освіти  Бізнес-школи ДВНЗ «Університет банківської справи» за програмами mіnі-MBA.

На кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів (PhD) та докторантів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 
 

Історія кафедри обліку і оподаткування   

Кафедра обліку і оподаткування була створена у 2008 році.

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування»;
 • магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;
 • магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

2008-2009 рр. – першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

 У 2009 році відбувся перший випуск магістрів з обліку і оподаткування.

2009-2010 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Валерія Василівна Сопко.

2011-2012 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

2012-2015 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Руслан Олександрович Костирко.

2015-2018 рр. - завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Ірина Миколаївна Дмитренко.

З 02.10.2018 по теперішний час – завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Мар’яна ОлександрівнаСулима.

У 2013 році здійснено акредитацію навчальних дисциплін кафедри за магістерською програмою «Фінансово-облікова аналітика» спеціальності «Бізнес-адміністрування» у IFA (Інституті фінансових бухгалтерів, Велика Британія).

У 2013 році відбувся перший випуск магістрів з бізнес-адміністрування, випускники отримали не тільки дипломи державного зразка, а також дипломи IFA.

У 2015 році зроблено перший набір на освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».

У 2016 році здійснено акредитацію в АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія) 5 навчальних дисциплін (F5–F9), які були інтегровані у навчальний план та увійшли до складу дисциплін кафедри за магістерською програмою «Облік і аудит у підприємницькій діяльності». У результаті отримано найширшу загальну акредитацію за 9 дисциплінами (перезаліками F1–F9) професійної схеми базового та просунутого рівня АССА.

Місія кафедри обліку і оподаткування - формування креативного мислення та високих фахових якостей студентської молоді на базі створення умов постійного заглиблення у професійне середовище обліково-аналітичної та аудиторської діяльності.

Мета діяльності кафедри обліку і оподаткування  - здійснення навчальної, методичної, наукової роботи та міжнародної співдружності для забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту, що здатні працювати на підприємствах різних організаційно-правових форм, у органах державного фінансового контролю, в аудиторських та консалтингових фірмах.

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають значний практичний та науково-педагогічний досвід роботи. Це складає фундамент викладання фахових дисциплін на високому науково-методичному рівні з дотриманням стандартів вищої освіти та сучасних вимог міжнародних професійних організацій.

У складі кафедри 8 науково-педагогічних працівників, у тім числі: докторів наук, професорів – 2; докторів наук, доцентів – 1; кандидатів наук, доцентів – 3; кандидатів наук – 1; викладач – 1.

Кафедра обліку і оподаткування проводить повний цикл навчальної та науково-методичної роботи з підготовки бакалаврів та магістрів, підвищення кваліфікації, зокрема за напрямами додаткової професійної освіти  Бізнес-школи ДВНЗ «Університет банківської справи» за програмами mіnі-MBA.

На кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів (PhD) та докторантів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

Сулима Мар'яна Олександрівна

Sulyma M O

 

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ОСВІТА:

 • 2003-2007рр. – Львівський інститут банківської справи Національного банку України, бакалавр з обліку і аудиту.
 • 10.2006 - 1.02.2007рр. – Економічна академія м. Краків (Польща).
 • 2007-2008рр. – Університет банківської справи Національного банку України     (м. Київ), магістр з обліку і аудиту.
 • 2008-2012рр. – аспірант Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
 • 05.2012р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
 • 01.2013р. – присвоєно науковий ступінь – кандидат економічних наук.
 • 12.2014р. – присвоєне вчене звання – доцент кафедри обліку і аудиту.

ДОСВІД РОБОТИ:

 • 04.2008р. – 01.09.2008р. – лаборант кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
 • 09.2008р. – 01.09.2013р. – викладач кафедри обліку і аудиту Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
 • 09.2013р. – 01.10.2018 – доцент кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • 10.2018 по теперішній час – завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

У 2015 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої радиК 26.883.02

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1.Всесвітній банк та Фонд МСФЗ, семінар «Викладання МСФЗ на базіКонцептуальних основ», м. Київ, 18-19 листопада 2015р., сертифікатучасника

2.АССА, тренінг для викладачів «Методивдосконаленнянавчання для акредитації на заліки та підготовкистудентів ВНЗ для подальшогоскладанняіспитівкваліфікації АССА», м.Київ, 22 квітня 2016р., сертифікатучасника

3.Семінар-тренінг «Методи та технологіїефективноїпередачіінформації при навчаннідорослих», м. Київ, 07.10-19.11.2017 р., свідоцтво № КІ 34716922/000270-17 (72 год.)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 1. Бухгалтерський облік (рівень А)
 2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 3. Фінансовий облік
 4. Фінансова звітність (F7-ACCA)
 5. Фінансовий аналіз
 6. Облік і аудит в банках
 7. Звітність банку

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій, облік за МСФЗ, фінансова звітність

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 30 друкованих праць, із них 1 навчальний

посібник, 14 статей у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, цитованих у

наукометричних базах. 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ:

Підручники, навчальні посібники

 1. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – 298 с.

У наукових фахових виданнях:

 1. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Структурна побудова вітчизняного міжбанківського кредитного ринку / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 3 (6). – С.110 – 113 (0,45 д.а.).
 2. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Банківська криза в Україні / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Науковий журнал “Економіка ринкових відносин”. – 2010. – № 5. – С. 229 – 233 (0,36 д.а.).
 3. Сулима М.О. Бухгалтерський облік формування і використання резервів за міжбанківськими кредитами / М.О. Сулима // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3 (9). – С. 279 – 282 (0,40 д.а.).
 4. Сулима М.О. Активні міжбанківські кредитні операції : відображення у бухгалтерському обліку / М.О. Сулима // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 290 – 293   (0,38 д.а.).
 5. Сулима М.О. Етапи розвитку вітчизняного міжбанківського кредитного ринку / М.О. Сулима, С.В. Андрос // Науковий журнал “Бізнес Інформ”. – 2011. – № 7(2). – С. 134 – 136 (0,29 д.а., особисто автору належить 0,23 д.а.: поетапний аналіз вітчизняного міжбанківського кредитного ринку).
 6. Сулима М.О. Аналіз міжбанківських кредитних операцій та їх вплив на фінансовий стан банків / М.О. Сулима // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2011. – № 29, частина ІІ. – С. 78 – 84 (0,44 д.а.).
 7. ­­­­­­­­­­­Сулима М.О.Нефінансова звітність банків : обліково-аналітичний аспект / М.О. Сулима //«Наука й економіка». – 2014. – № 1(33). – С.57-62(0,43 д.а.).
 8. ­­­­­­­­­­­Сулима М.О.Організація аудиту касової роботи банку / М.О. Сулима //«Економіка. Фінанси. Право». – 2014. – № 3/1. – С.67-70(0,39 д.а.).
 9. Сулима М.О. Організація аудиту депозитних операцій банку / М.О. Сулима // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 1. – С.221-223 (0,48 д.а.).
 10. Сулима М.О. Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками / М.О. Сулима // Збірник наукових праць /НАН України.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип.1 (105). – С.487-494 (0,49 д.а.).
 11. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного ринку міжбанківських кредитних ресурсів / М.О. Сулима // «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2014.Том 19, випуск 2. – С. 113-116 (0,45 д.а.).
 12. Сулима М.О. Критерії ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку / М.О. Сулима // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 11, частина 1. С.154-157(0,42 д.а.).
 13. Сулима М. О. Роль і функції банків учасників промислово-фінансових груп / М. О. Сулима, С. П. Прокопенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16, частина 4. С.140-143.
 14. Сулима М. О. Шляхи інтеграції вітчизняного бухгалтерського обліку у Європейський простір / М.О.Сулима // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» (IndexCopernicus 2016: 32.82). – Випуск 4 (47). С.181-185.

В інших наукових виданнях:

 1. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Політика НБУ на міжбанківському кредитному ринку в умовах економічної кризи / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матер. VIII наук.-практ. конф., 21 – 22 травня 2009р. – Черкаси, 2009. – С. 18 – 20 (0,14 д.а.).
 2. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Процентна політика НБУ як інструмент регулювання міжбанківського кредитного ринку / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., 21 – 22 травня 2009р. – Суми, 2009. – С. 34 – 35 (0,08 д.а.).
 3. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Thesubjectsofinterbankcreditmarketandtheirmainfunctions / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : матер. VII між нар. наук.-практ. конф., 25 – 26 лютого 2010р. – Тернопіль, 2010. – С. 43 – 44 (0,14 д.а.).
 4. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Функціонування міжбанківського кредитного ринку в умовах глобалізації / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації : матер. IV наук.-практ. конф., 30 квітня 2010р. – Сімферополь, 2010. – С. 38 – 40 (0,16 д.а.).
 5. Сулима М.О. Аналіз міжбанківських кредитних операцій: види, методи та етапи здійснення / М.О.Сулима // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : матер. IX між нар. наук. конф., 25 березня 2011р. – Київ, 2011. – С. 239 – 242 (0,19 д.а.).
 6. Сулима М.О. Cистемна оцінка фінансового стану банку / М.О.Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : матер. I наук.-практ. конф., 17 травня 2011р. – Київ, 2011. – С. 121 – 122 (0,09 д.а.).
 7. Сулима М.О. Методики оцінки фінансового стану банку-позичальника / М.О.Сулима // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 травня 2011р. – Суми, 2011. – С. 38 – 40 (0,14 д.а.).
 8. Сулима М.О. Оцінка ефективності вітчизняного ринку міжбанківського кредитування / М.О.Сулима // Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2011р. – Тернопіль, 2011. – С. 277 – 280 (0,25 д.а.).
 9. Сулима М.О. Характеристика рахунків для обліку міжбанківських кредитних операцій / М.О. Сулима // Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матер. ІV міжнар. студ. наук. конф., 10-11 листопада 2011 р. – Львів, 2011. – С. 221 – 224 (0,17 д.а.).
 10. Сулима М.О. Характерні особливості корпоративної звітності вітчизняних підприємств / М.О. Сулима // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матер. ХІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 серпня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 37 – 38 (0,23 д.а.).
 11. Сулима М.О. Суть і класифікація капіталу як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку / М.О. Сулима // Наука і сучасність : виклики глобалізації : матер. міжнар. конф., 25 травня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 138 – 141 (0,23 д.а.).
 12. Сулима М. А., Галасун И. В. Проблемы и направленияразвития аудита в Украине: матер. VIII междунар. студ. науч. форумарегион. унив. «Студенческаянаучная зима в Бресте -2013», (Брест, 19-21 декабря).
 13. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного депозитного ринку в умовах політичної та економічної нестабільності / М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / УБС НБУ (м. Київ), 16 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 148 – 150 (0,12 д.а.).
 14. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного депозитного ринку в умовах політичної та економічної нестабільності / М.О. Сулима, О.Ю. Попадейкіна // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / УБС НБУ (м. Київ), 16 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 202 – 204 (0,17 д.а.).
 15. Сулима М.О. Організація обліково-аналітичного забезпечення в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку з метою формування звітності / М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : матер. V науково-практичної конференції / УБС НБУ (м. Київ), 28 травня 2015 р. – Київ, 2015. – С.200-201(0,17 д.а.).
 16. Сулима М.О. Підвищення ефективності вищої освіти з врахуванням потреб ринку/ М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : матер. VIІ веукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених/ ДВНЗ «Університет банківської справи», 19 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С.338-339 (0,15 д.а.).
 17. Сулима М.О. Концепція підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами/ М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : матер. VIІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених/ ДВНЗ «Університет банківської справи», 01 червня 2018 р. – Київ, 2018. – C.314-316 (0,12 д.а.)

 

Інформація про досягнення та нагороди

1.Свідоцтво про успішне проходження навчання на семінарі-тренінгу «Методи та технології ефективної передачі інформації при навчанні дорослих».

2.Сертифікат, що засвідчує навчання за програмою «Розробка та проведення тренінгу» та присвоєння базової кваліфікації Бізнес-тренер (BusinessSchoolBankingUniversity).

3.Почесна грамота за небайдужість до наукової студентської еліти, за участь у Фінансовому турнірі (Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України).

4.Cертифікат  учасника, що засвідчує навчання за програмою Тренінг для тренерів «Saving Game» (Deutsche Sparkasse).

5.Подяка за відповідальну та об’єктивну роботу в журі заключного етапу ІV Всеукраїнського Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» та успішну педагогічну діяльність у справі формування сучасних компетентностей молодого покоління українців (Національний банк України).

6.Подяка за сприяння в підвищенні рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (Міністерство освіти і науки України)

 

Дмитренко Ірина Миколаївна

Dmytrenko I M

Доктор економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук за спеціальністю08.00.09 –

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2015),

завідувач-професор кафедри обліку і оподаткування 

ОСВІТА:

1984–1988 рр. – студентка денної форми навчання обліково-економічного факультету Донецького інституту радянської торгівлі (нині Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), диплом з відзнакоюОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація «Економіст».

ДОСВІД РОБОТИ:

Науково-педагогічний стаж складає 28 років.

З вересня 2015 р. і по теперішній час – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), завідувач-професор кафедри обліку і оподаткування.

2014–2015 рр. – Університет банківської справи Національного банку України  (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування.

1997–2014 рр. – Донецький державний комерційний інститут (з березня 2007 р. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського),доцент кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1990–1997 рр. – Донецький інститут радянської торгівлі (з жовтня 1996 р. – Донецький держаний комерційний інститут), асистент кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1989–1990 рр. – Донецький інститут радянської торгівлі,викладач (з погодинною оплатою) кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1988–1990 рр. – Куйбишевський відділ робітничого постачання виробничого об’єднання «Донецьквугілля», старший бухгалтер.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2015 р. – Диплом доктора економічних наук. Докторська дисертація на тему: «Теорія, методологія та організація аудиту корпоративних систем».

2001 р. – Атестат доцента кафедри контролю і аналізу господарської діяльності.

1997 р. – Диплом кандидата економічних наук. Кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-методологічні аспекти аудиту в умовах формування ринкових відносин».

ПРОФЕСІЙНІ КВАЛІФІКАЦІЇ:

З 1998 року – сертифікований аудитор (Аудиторська палати України).

З 2002року – викладач програм обов’язкового підвищення кваліфікації аудиторів України.

З 2008 року – тренер-консультант з курсу «Аудит» за Програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CIPA.

З 2009 року – акредитований бізнес-тренер з курсу «Внутрішній аудит» за Європейською програмою IFA (TheInstituteofFinancialAccauntаnts – Інституту фінансових бухгалтерів, Велика Британія) Бізнес Освітнього Альянсу (Business Education Alliance, м. Київ).

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

У 1996 році пройшла стажування  у Коркському університеті (Ірландія)  як учасник міжнародного проекту JEP№10030-95 «Розробка навчального плану з життєздатної економіки» за Програмою TEMPUS-TACIC.

У період з 1997 року по 2000 рік пройшла підвищення кваліфікації за програмами «Екологічний менеджмент для майбутнього: навчання викладачів»; «Міжнародний управлінський облік» під егідою USAID – Агенції США з міжнародного розвитку, Української Екологічної Академії наук та Київського національного економічного університету.

З 2015 року учасник проекту акредитації ВНЗ за курсами професійної кваліфікації АССА – Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (Велика Британія); розробник та викладач акредитованого курсу професійної схеми АССА – F8 «Аудит і підтвердження звітності».

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Аудит;

Внутрішній аудит (IFA);

Аудит і підтвердження звітності (F8 – АССА);

Організація і методика аудиту.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Проблеми зовнішнього та внутрішнього аудиту, внутрішньокорпоративного контролю, інтегрованої звітності, консолідації фінансової звітності, забезпечення якості аудиторської діяльності.

Є науковим керівником держбюджетної науково-дослідної теми «Інформаційно-аналітичне забезпечення сталого розвитку корпоративних систем» (державний реєстраційний номер 0117U004228).

 

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2015-2016 рр. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К26.883.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність) у ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Підготувала 4 кандидатів економічних наук. Здійснює наукове керівництво двома аспірантами.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

У 2014 році прийняла участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Розвиток аудиту в Україні у контексті європейської інтеграції» під егідою Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

У 2015  році пройшла підготовку на семінарі Всесвітнього банку та Фонду МСФЗ «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ».

У 2016 році пройшла підготовку на тренінгу АССА  «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА».

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – пройшла обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів України.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 150 публікацій (у тому числі 4 монографії, 6 навчальних посібників, 45 статей у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, зокрема 8 статей у фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах), із них основні:

Монографії

 1. Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем: [монографія] / І. М. Дмитренко. – К. : ТОВ «Кондор-Видавництво», 2013. – 364 с.
 2. Дмитренко І. М. Внутрішній аудит в корпораціях: системний підхід до організації: [монографія] / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 267 с.
 3. Дмитренко І. М. Аудит: діагностика безперервності діяльності підприємств: [монографія] / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 320 с.
 4. Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект: [монографія] / Л. О. Сухарева, С. М. Петренко, І. В. Сіменко, І. М. Дмитренко. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 213 с.

Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України

 1. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : [навч. посібник] / І. М. Дмитренко. – К. : ТОВ «Кондор-Видавництво», 2013. – 398 с.

Навчальні посібники

 1. Дмитренко И.Н. Информационное обеспечение внутреннего контроля стратегии бизнеса: [науч.-практ. пособие] / И.Н. Дмитренко, Л.А. Сухарева, П.Н. Сухарев. – Донецк : ДКИ, 1998. – 55 с.
 2. Дмитренко И.Н. Внутренний аудит: методология и организация: [науч.-практ. пособие] / Л.А. Сухарева, И.Н. Дмитренко. – Донецк : ООО «Норд-компьютер», 2000. – 75с.
 3. Дмитренко И.Н. Учебно-методический комплекс по изучению курса «Основы аудита» для студентов специальностей 7.050106 «Учет и аудит», 7.050104 «Финансы» / И.Н. Дмитренко, Е.В. Бедзай, Т.В. Соловьева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2000. – 84с.
 4. Дмитренко И.Н. Аудит обоснованности и соблюдения учетной политики предприятия : [учеб.-практ. пособие] / И.Н. Дмитренко, Е.А. Воловик. – Донецк : «Норд-компьютер», 2002. – 80с.
 5. Дмитренко І.М. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посібник] / І.М. Дмитренко, Р.О. Костирко, О.Е. Лубенченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 300 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Дмитренко І. М. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності / І. М. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С. 41–51.
 2. Дмитренко І. М. Системно-орієнтований аудит: перспективи розвитку та адаптації в корпоративних системах / І. М. Дмитренко // Вісник НАСОА. Спецвипуск, присвячений 20-річчю незалежного аудиту в Україні. – 2013. – С. 79–83.
 3. Дмитренко І. М. Етапи еволюції світового аудиту: систематизація змістовних ознак / І. М. Дмитренко // Вісник ДонНУЕТ. Економічні науки. – 2012. – № 3 (55). – С. 336–345.
 4. Дмитренко И. Н. Перспективы имплементации новой парадигмы системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Вісник ДонНУЕТ. Економічні науки. – 2011. – № 4 (52). – С. 313–319.
 5. Редько А. Ю. Перспективы развития системно-ориентированного аудита / А. Ю. Редько, И. Н. Дмитренко // Бухгалтерский  учет и аудит. – 2011. – № 9. – С. 50–54.
 6. Дмитренко І. М. Параметризація економічної безпеки як об’єкта внутрішнього аудиту / І. М. Дмитренко, Т. М. Чалкіна // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2007. – Вип. 24, Т. 3. – С. 327–334.
 7. Дмитренко І. М. Стандартизація в системі внутрішнього контролю корпоративних бізнес-структур: концептуальні підходи / І. М. Дмитренко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2007. – Вип. 27. – С. 107–114.
 8. Дмитренко І. М. Етапи організації відділу внутрішнього аудиту в корпоративних бізнес-структурах / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2006. – Вип. 21, Т. 3. – С. 208–213.
 9. Дмитренко І. М. Оцінка безперервності діяльності суб’єктів господарювання в контексті міжнародних стандартів аудиту / І. М. Дмитренко, І. М. Бєлоусова // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2005. – Вип. 19, Т. 3. – С. 30–36.
 10. Дмитренко І. М. Альтернативні підходи до оцінки системи внутрішнього контролю підприємств / І. М. Дмитренко, М. В. Борисенко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2004. – Вип. 16, Т. 3. – С. 33–39.
 11. Дмитренко И. Н. Методы трансфертного ценообразования в экономической политике транснациональных корпораций: преимущества и недостатки / И. Н. Дмитренко, И. Насри аль Хинди // Вісник ТАНГ. Серія економічна. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 246–251.
 12. Дмитренко И. Н. Внутренний финансовый контроль: история исследования, состояние и перспективы / И. Н. Дмитренко, Л. А. Сухарева, М. В. Борисенко // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2004. – Вип. 16. – С. 84–91.
 13. Дмитренко И. Н. Моделирование типов хозяйственных нарушений как основа разработки методик внутреннего контроля / И. Н. Дмитренко, М. В. Борисенко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 10. – С. 56–58.
 14. Дмитренко И. Н. Аудиторский риск: подходы к оценке / І. М. Дмитренко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 8. – С. 38–43.
 15.  Дмитренко И. Н. Оценка существенности ошибок в аудиторской практике: методический аспект / І. М. Дмитренко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 7. – С. 59–63.
 16. Дмитренко І. М. Правове регулювання фінансового контролю в Україні / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2003. – Вип. 15, Т. 3. – С. 41–46.
 17.  Дмитренко І. М. Характер помилок у фінансовій звітності, порядок їх виявлення та виправлення / І. М. Дмитренко // Вісник ЖІТІ. – 2002. – Вип. 19. – С. 96–100.
 18. Дмитренко І. М. Вплив специфіки корпоративного управління на необхідність функціонування служб внутрішнього аудиту / І. М. Дмитренко, М. Е. Шухман // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2002. – Вип. 13, Т. 3. – С. 232–237.
 19. Дмитренко І. М. Екологічний аудит в контексті сталого розвитку Донецького регіону / І. М. Дмитренко, М. М. Шафоростова // Вісник ДонДУЕТ. Економічні науки. – 2000. – № 7. – С. 61–65.
 20. Дмитренко І. М. Облікова політика підприємства: обґрунтування та аудит її дотримання / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 2001. – Вип. 12, Т. 4. – С. 144–149.
 21. Дмитренко І. М. Організаційні аспекти оптимізації обліково-контрольної діяльності бухгалтерських служб акціонерних комерційних підприємств / І. М. Дмитренко // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць ДонНУЕТ. – 1999. – Вип. 8, Т. 2. – С. 242–246.

Статті у наукових фахових виданнях,

цитованих у міжнародних наукометричних базах

 1. Дмитренко И. Н. Правовое и регламентное обеспечение системы внутрикорпоративного контроля: проблемы и решения / И. Н. Дмитренко // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 49–53.
 2. Дмитренко И. Н. Системно-ориентированный аудит: проблемы методологии и тенденции развития / И. Н. Дмитренко // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – № 6. – С. 52–62.
 3. Дмитренко И. Н. Эволюция концептуального подхода к допущению непрерывности деятельности субъектов хозяйствования / И. Н. Дмитренко, И. Н. Белоусова // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – № 10. – С. 34–38 ; № 11. – С. 49–54.
 4.  Дмитренко И. Н. Грани усиления организационного потенциала целостной системы внутрикорпоративного контроля / И. Н. Дмитренко // Экономический анализ. – 2009. – № 9 (138). – С. 25–30.
 5. Дмитренко И. Н. Система внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг: опыт формирования информационной базы в Украине / И. Н. Дмитренко, И. Н. Рыкова // Экономический анализ. – 2010. – № 11. – С. 38–42.
 6. Дмитренко И. Н. Модель делового совершенства EFQM как инструмент оценки качества аудиторских услуг / И. Н. Дмитренко, И. Н. Рыкова // Экономический анализ. – 2010. – № 12. – С. 43–48.
 7. Рыкова И. Н. Международный опыт применения правовых инструментов в аудиторской деятельности / И. Н. Рыкова, И. Н. Дмитренко // Экономический анализ. – 2010. – № 13. – С. 10–14.
 8. Дмитренко И. Н. Имплементация новой парадигмы системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 32. – С. 49–53.

 

Тези за матеріалами зарубіжних конференцій

 1. Dmytrenko I. Model of business perfection EFQM as the tool of the estimation of quality of auditor services /Dmytrenko // Proceedings of the 15-th GBU- International Conference(CDAIBE’08, Braşov, 1012Nov., 2008) / George Bariţiu University of Braşov. – Bucharest : «Editura Didactica si Pedagogica» Publishing House, .
 2. Дмитренко И.Н. Системно-ориентированный аудит в Украине: факторы торможения и развития / И.Н. Дмитренко // Страны СНГ в условиях глобализации : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, «ЭКОН-ИНФОРМ», 2005. – С. 390–392.
 3. Дмитренко И. Н. Аудиторский комитет: позиционирование в системе внутрикорпоративного финансового контроля / И. Н. Дмитренко // Аудит, налоги и бухгалтерский учет в Российской Федерации: основы, теория и практика : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : НОУ «Приволжский Дом Знаний», 2006. – С. 149–155.
 4. Дмитренко И. Н. Модели корпоратизации и их влияние на организацию внутрикорпоративного контроля / И. Н. Дмитренко // Страны с переходной экономикой в условиях глобализации : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, 2007. – С. 563–567.
 5. Дмитренко И. Н. Концепция системно-ориентированного аудита: от стандартов к практике / И. Н. Дмитренко // Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами. Татуровские чтения : материалы XXXV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 110-летию со дня рождения проф. С. К. Татура. – М. : МГУ, 2007. – С. 73–79.
 6. Дмитренко И. Н. Правовое воздействие на обеспечение доверия общества к аудиторам: зарубежный опыт / И. Н. Дмитренко // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж : ВГУ, 2008. – С. 81–84.
 7. Дмитренко И. Н. Адаптация модели делового совершенства EFQM для оценки качества аудита / И. Н. Дмитренко // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Варна : ТУ-Варна, 2008. – С. 704–707.
 8. Дмитренко И. Н. Методология стандартизации внутреннего контроля в среде корпоративного управления / И. Н. Дмитренко // Аудит, налоги и бухучет: основы, теория и практика : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : НОУ «Приволжский Дом Знаний», 2008. – С. 67–71.
 9. Дмитренко И. Н. Функционирование системы внутрикорпоративного контроля как основной фактор развития системно-ориентированного аудита / И. Н. Дмитренко // Роль учетных практик в обеспечении устойчивого развития предприятий : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, 2008. – С. 444–451.
 10. Дмитренко И. Н. Парадигма системно-ориентированного аудита: современный вектор развития / И. Н. Дмитренко // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посв. 80-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита (30 июня 2011 г.) : в 2 т. / под ред. В. В. Панкова, В. И. Петровой. – М. : ГОУ ВПО «РЭУ имени Плеханова», 2011. – Т. 2 – С. 414–422.

Тези за матеріалами конференцій

 1. Дмитренко И. Н. Контроль качества аудита: от стандартов к практике / И. Н. Дмитренко // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : АПУ, САУ, 2001. – С. 132–135.
 2. Дмитренко И. Н. Пути и возможности развития системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні (10 років аудиту в Україні) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : САУ, АПУ, 2002. – С. 249–253.
 3. Дмитренко И. Н. Организационные предпосылки становления системно-ориентированного аудита в Украине / И. Н. Дмитренко // Международные стандарты аудита и их применение в практической деятельности : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. – Севастополь : Севастопольское ТО САУ, 2004. – С. 26–35.
 4. Дмитренко И. Н. Параметрическая модель как основа стандартизации и тестирования системы внутреннего контроля предприятий / И. Н. Дмитренко // Аудит у посттоталітарному суспільстві : матеріали Міжрегіон. наук. конф. – К., Чернігів : САУ, АПУ, 2005. – С. 62–69.
 5. Дмитренко И. Н. Внутрифирменный контроль качества аудита: новые требования международных стандартов / И. Н. Дмитренко // Актуальные вопросы применения стандартов аудита и этики : материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. – Запорожье : РО АПУ, ТО САУ, 2007. – С. 65–72.
 6. Дмитренко И. Н. Контроль качества аудиторских услуг: механизм применения модели делового совершенства EFQM / И. Н. Дмитренко // Сучасні вимоги до обліку та контролю в контексті глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОДЕУ, 2009. – С. 66–69.
 7. Дмитренко И. Н. Внутрикорпоративные стандарты контрольной деятельности: иерархический подход к разработке / И. Н. Дмитренко // Проблеми і перспективи реалізації контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 286–292.
 8. Дмитренко І. М. Яким бути Звіту незалежного аудитора в контексті нової парадигми системно-орієнтованого аудиту / І. М. Дмитренко // 20 років аудиту: досягнення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : АПУ, САУ, 2013. – С. 43–49.
 9. Дмитренко І.М. Феномен «розриву очікувань» користувачів та чинники забезпечення довіри суспільства до професійного аудиту // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : НАСОА, 2016. – С. 53–58.
 10. Дмитренко І.М. Проблеми інституційного оформлення незалежного професійного аудиту в Україні / І.М. Дмитренко // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 367–369.

Статті в інших виданнях

 1. Дмитренко І.М. Правове й регламентне забезпечення незалежності аудиторів: проблеми та рішення / І.М. Дмитренко // Аудитор України. – 2007. – № 8. – С. 12–16.
 2. Дмитренко И.Н. Обеспечение доверия общества к аудиторам: международная практика правового регулирования / И.Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2008. – № 19. – С.  16 –19.
 3.  Дмитренко И.Н. Информационно-регламентное обеспечение внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг /  И.Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2009. – № 7 – 8. – С. 62–63.
 4. Дмитренко І.М. Вплив сучасних тенденцій глобалізації на інституційне оформлення професійного аудиту в Україні / І.М. Дмитренко // Кримський економічний вісник. – 2012. – № 1(01). – Частина І. – С. 165–169.
 5. Дмитренко И. Н. Системно-ориентированный аудит интегрированной отчетности корпоративных бизнес-структур: взгляд в будуще / И. Н. Дмитренко // Аудитор України. За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «МСФЗ та інтегрована звітність: сучасність та майбутнє» (м. Севастополь, 22–23 серп. 2013 р.). – 2013. – № 10 (215). – С. 11–17.

 

 

Долінська Оксана Михайлівна

Dolinska O M

Старший викладач кафедри обліку і оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

старший викладач кафедри обліку і оподаткування,

провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу

ОСВІТА:

З 2013 рр. – аспірантка за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – д.е.н., професор Костирко Р.О. Тема дисертації: «Внутрішній аудит в системі управління комерційного банку».

2011 – 2013 рр. – студентка денної форми навчання Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит».

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2016 р. – старший викладач кафедри обліку і оподаткування, провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

2013 р. – 2015 р. – фахівець кафедр, викладач кафедри обліку і оподаткування (на погодинній основі) Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Аудит

Економічний аналіз

Облік і аудит у банках

Фінансовий облік ІІ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Внутрішній аудит в управлінні комерційним банком

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 12 друкованих праць, із них 2 статті у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 8 тез доповідей.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Статті

1. Долінська О.М. Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2015. – 254 с. (с. 67-74)

2. Долінська О.М. Методика планування внутрішнього аудиту в банках України за ризик-орієнтованим підходом. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension - Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. - 132 p. (с.116-123, Номер державної реєстрації 0113U007515 Включено до наукометричної бази РИНЦ)

3. Долінська О.М., Костирко Р.О. Місце та роль внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с.

4. Долінська О.М. Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / О.М. Долінська // НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – ISSN 2071-4653. (с. 403-410)

Участь у наукових конференціях

1. Долінська О.М. Документальне забезпечення внутрішнього аудиту комерційного банку // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015  р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. У 3-х частинах.–  Ужгород: Видавничий дім  «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – 152 с. (с. 147-148)

2. Долінська О.М. Оцінка якості внутрішнього аудиту. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-пр інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С.408. (с. 119-120)

3. Долінська О.М. Особливості ефективного функціонування служби внутрішнього аудиту банку // Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 травня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 192 с. (с. 135-136)

4. Долінська О.М. Етапи внутрішнього аудиту банку. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: Тези доповідей учасників V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : УБС НБУ,  2015. – 208 с. (с. 192-193)

5. Долінська О.М. Внутрішній аудит згідно міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників IV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – 263 с. (с. 177-179)

6. Долінська О.М. Теоретичні аспекти здійснення аналітичних процедур при проведення внутрішнього аудиту банку / О.М. Долінська // Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.) : тези доп. / Відп. ред. С.В. Бардаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 191с. – Укр., рос. та англ. мовами. (с. 67-70)

7. Dolinska O.M. Advantages organization of internal audit in banks Ukraine using the format XBRL // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 340 p. (с. 236-239), Включено до наукометричної бази РИНЦ, переданий на рецензування  для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 

8. Долінська О.М. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. // Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 15-16 травня 2014 року. КНУ імені Тараса Шевченк

Коблянська Олена Іванівна

Kobljanska O I

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

1986-1989 рр. - аспірантка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка
1978-1983 рр. - студентка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Присвоєна кваліфікація економіст, викладач політичної економії  

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2012 р. - і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
2001- 2012 р. - Консультант з питань бухобліку та аудиту консалтингової компанії «Євроконсалт» (за сумісництвом).
2008-2009 р. - ТОВ «Оптимус-Київ» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1997-2007 р. - Польське Представництво «Оптіконнект» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1994-1997 р. - Київський інститут менеджменту та бізнесу при Київському Університеті ім. Т.Г. Шевченка на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1993-2012 р. - Доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво аспірантом Івченко В.В. «Формування та аналіз консолідованої фінансової звітності банківської групи».

 Має одного захищеного кандидата економічних наук .

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 1995 р. − Аудиторська Палата України: отримано сертифікат аудитора категорії А (з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств)
 2. 2002 р. − Інститут судових експертиз. Отримано сертифікат судово-бухгалтерського експерта з правом проведення судово-економічних експертиз з дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності
 3. 2013 р. Бізнес-освітній альянс. Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013 р.
 4. 2013 р.   Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013 р.
 5. 2015 р. Всесвітній банк та Фонд МСФЗ. Семінар «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ», м. Київ. / Сертифікат від 18-19.11.2015.
 6. 2016 р Компанія «Olerom», участь у міжнародному форумі  «Forum one Ukraine - 2016» в м. Києві. / Сертифікат від 15.10.2016.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Організація  бухгалтерського обліку

Роль бухгалтера у бізнес-середовищі (F1 – ACCA)

Оподаткування (F6 – ACCA)

Фінансовий облік (поглиблений курс)

Корпоративна звітність

Історія розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Облікова політика підприємств

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Оподаткування суб’єктів господарювання та вдосконалення податкової звітності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 90 друкованих праць, із них  2 навчальних посібника, понад 50 статей у фахових виданнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Навчальні посібники

 1. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.і доп. - К .: Знання, 2007. - 471с.
 2. Звітність підприємства: навч.-метод. посібник / Н. А. Остап’юк, О. І. Коблянська та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 496с.

Статті

 1. Коблянська О.І., Ковальчук О.М. Особливості відображення імпортних операцій у світлі Податкового кодексу України // Облік і фінанси АПК. -  2011. -  № 3. - С. 62-67
 2. Коблянська О.І. Сафонов Т.І. Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні:Збірник наукових праць. Вип. 11. – К., 2011, с.43-48.
 3. Kobljanska O. Actual aspects of environmental enterprises // Societal Innovations for Global Growth. – Mikolo Romerio universitetas. – 2012. – p.673-683
 4. Коблянська О.І. Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів // Вісник УБС НБУ. -2013 - №2. – С.246-251
 5. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №1. –с.233-238
 6. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №3. –с.133-138
 7. Коблянська О.І., Лабан А.Ю. Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін в податковому законодавстві // Вісник УБС – 2015. - №2. – с.149-153
 8. Коблянська О.І., Кондратов Є. О. Сучасний стан аутсорсінгу бухгалтерського обліку // Вісник УБС – 2016. - №1. – с.149-153
 9. Коблянська О.І., Коблянська Г.Ю., Гаркава Ю.О. Вексельні операції:  бухгалтерський облік  та оподаткування // Вісник УБС – 2016 . -  №1-2. – с.89-97 

 

 

Костирко Руслан Олександрович

Kostyrko R O

Доктор економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук; спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2011 р.),

професор кафедри бухгалтерського обліку (2013 р.),

професор кафедри обліку і оподаткування

ОСВІТА:

2007-2011 рр. – докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Національна академія статистики, обліку та аудиту.

1998-2000 рр. – аспірант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Східноукраїнський державний університет.

1992-1997 рр. – студент Східноукраїнського державного університету, диплом з відзнакою ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік та аудит», кваліфікація «Економіст».

РОБОТА:

З квітня 2017 і по теперішній час – професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2016 р. по березень 2017р. – директор Інституту банківських технологій та бізнесу, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2012 р. по серпень 2016 р. – завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2012 р. по теперішній час – професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту (за сумісництвом).

З вересня 2011 р. – професор кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2010 р. – в.о. професора кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).  

З серпня 2004 р. по січень 2007 р. – доцент кафедри контролю і аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З вересня 2003 р. по серпень 2004 р. – доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З грудня 2000 р. по вересень 2003 р. – асистент кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З червня 1997 р. по січень 1998 р. – аудитор, аудиторська фірма ТОВ «Луганський аудиторський сервіс – ЛАС».

З травня 1994 року – помічник аудитора,  аудиторська фірма ТОВ «Луганськ-аудит».

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

Протягом 2015-2016 рр. був головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З 2014 р. по теперішній час є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит / 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами та 2 докторантами. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2012 р. – підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №543144).

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – Обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів України.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Постійно залучається в якості міжнародного експерта-члена експертної групи Незалежної  казахстанської агенції із забезпечення якості освіти (Республіка Казахстан). 

Приймав участь в програмі «Запрошений професор» в Східно-Казахстанському державному технічному університеті ім. Д. Серікбаєва в 2011, 2012 та 2013 рр.

З 2009 року є членом міжнародної Ради Кураторів програми European Business Competence* License (EBC*L, Відень).

З 1999 року по теперішній час – викладач професійних бізнес-освітніх програм підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів і аудиторів в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Російській Федерації, в т. ч.: IFA, АССА, CIMA, EBC*L, САР/СІРА.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Аудит

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Очолює наукову школу «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» ДВНЗ «Університет банківської справи».

Наукові дослідження в сфері розробки та впровадження міжнародних стандартів інтегрованої звітності, обліку та аудиту.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 8 монографій, 4 навчальних посібника, опублікованих українською, російською та англійською мовами в Україні та за кордоном.

Монографії

Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави: Монографія.-Луганськ: Вид-во “Ноулідж”, 2013. – 250 с.

Навчальні посібники

Костирко Р.О., Костирко Л.А., Темнікова Н.В. Стратегічний фінансовий менеджмент (рекомендовано МОН України гриф № 1/11-6718 від 06.05.2014 р.) Навчальний посібник: Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2014.

Статті

 1. Костирко Р.О. Організація пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств / Р. О. Костирко // Фінансовий простір : електронне наукове фахове видання Міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 93-99. (EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), Cite Factor (США), Universal Impact Factor (Австралія), Research Bib (Японія).
 2. Костирко Р.О. Внутрішній контроль в антикризовому управлінні підприємства: методологія, організація / Р. О. Костирко // Współpraca Europejska. – 2015. – № 2(2). – P. 100-107. ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726), Google Scholar, Citefactor indexing, Ulrichs web Global Serials Directory, Research Papersin Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO host, Get Info, Research Bible).
 3. Костирко Р.О., Середа О.О. Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України / Р. О. Костирко, О.О.Середа  // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(17). – 2015. – С. 68-75. (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 4. Костирко Р.О. Внутрішній контроль господарюючих суб’єктів/ Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2014. – № 8 (215).– С. 94-99  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 5. Костирко Р.О. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу/ Р. О. Костирко //Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(13). – 2014. – С. 49-54.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 6. Костирко Р.О.Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів / Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. - № 8(215). – С.94-99(Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 7. Костирко Р.О.Перспективи міжнародної інтегрованої звітності/ Р. О. Костирко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2014. – № 794. – С. 181-187.
 8. Костирко Р.О., Шпаковська Н. І. Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри / Р. О. Костирко, Н. І.Шпаковська // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №2(14). – 2014. – С. 53-60.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru)
 9. Костирко Р.О. Сучасні тенденції розвитку корпоративної соціальної звітності / Р. О. Костирко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – Випуск 2(11). – Ч.2. – К.: ПП «Рута», 2013. – с. 116-132.
 10. Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Фінансова безпека держави  і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н.В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. - №    4. – с. 117-125.

 

Кузнецова Світлана Анатоліївна

Kyznetsova S A

Доктор економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2009),

Академік Академії економічних наук України

(за спеціальністю «Облік та аудит») (2012р.)

професор кафедри фінансів та банківської справи (2013),

Член Методологічної Ради Інституту Аудиту України (2014),

професоркафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2007-2009– докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2007–Doctor of Philosophy Economic Sciences (Ph.D.) за спеціальністю «Economics (Accounting, Analysis and Auditing)»

2001-2002– здбоувач наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит), Тернопільський національний економічний університет

1994-1998 рр. – студентка Севастопольського національного технічного університету,диплом ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «економіст»

1991-1994 – студентка Мелітопольского автомоторного технікуму, диплом з відзнакою ОКР «Молодий спеціаліст» за спеціальністю «Економіка та планування в галузях народного господарства», кваліфікація «технік-економіст»

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2017 р. – професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи»

2010-2016 – член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України (підкомісія «Фінанси і кредит», підкомісія «Облік і аудит»)

2015-2017 –завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, керівник напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2013-2017 –професор University of Wales (UK – Велика Британія)

2010-2015 –завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, керівник напряму підготовки «Фінанси і кредит», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2009-2010 –завідувач кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет.

2008-2009– заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет.

2005-2008– доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

з 2004 р. – директор аудиторської фірми «МІНІМАКС-АУДИТ»

2003-2005– доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

2002 р.– старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

1999-2002– викладач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Севастопольський національний технічний університет

1994-1999 – економіст, бухгалтер-методист, заступник головного бухгалтера, ЗАТ «АвтоЗАЗ-ДЕУ»

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2016 р. – Подяка Голови Національного банку України

2016 р. – цінний дарунокНаціонального банку України

2016 Нагорода за відмінні досягнення у викладанні лекцій для студентів за програмою Erasmus+, Економічний університет в Катовіце, Польща

2016 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2016 р. – Подяка Депараменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за особисті трудові досягнення, забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки та вагомий внесок у розвиток освітньої галузі)

2016 р. – Подяка Депараменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  за підготовку та проведення відбіркового етапу Всеукраїнскього турніру з фінансової грамотності

2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2014 Топ 10 статей в теорії ігор, SSRN World Ranking, серпень 2014 (Стаття «The Information Perspective of Management Accounting in Ukraine: The Synergistic Approach and Arrow's Impossibility Theorem')

2013р. Подяка Міністерства освіти і науки України

2012 р. Подяка Міністерства освіти, науки молоді та спорту України

2011 р. Подяка Міністерства освіти, науки молоді та спорту України

2010 р.Пані Науковець(Відзнака міського голови)

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2011-2012 р. – Член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Має 2 захищених кандидатів економічних наук.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2017р.Сертифікат  про знання англійської мови IELTS- загальний рівень 6.5 (B2)

2016р.Сертифікат  про знання англійської мови FCE (FirstCertificate in English) - загальний рівень B2 (GradeB- Просунутий рівень) та рівень C1 ( Advanced– Просунутий рівень) з використання мови, читання та слухання, CambridgeEnglish Language Assessment

2016р.Сертифікат Erasmus+ mobility for incoming teaching, Poland

2010 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Розробка та впровадження електронних курсів на базі Moodle», НУБІП

2008 р. Сертифікат «Project Management», (вид. Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ), м. Київ

2008 р.Certificate «Specialist in Global Project Management» (Project Management Institute (PMI), Business Management Consultants, Belgium

2003 р.Сертифікат Аудитора України (серія А)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Міжнародні організації та проектні групи:

Постійний член дослідницької групи з управлінського обліку MARG, London School of Economics and Political Science,LSE (London, Велика Британія)

Член Американської фінансової асоціації (The American Finance Association)

Член Європейської облікової асоціації (The European Accounting Association)

Член Облікової та Фінансової Асоціації Австралії та Нової Зеландії AFAANZ (Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand)

Член Методологічної Ради Інституту Аудиту України

 

Наукові міжнародні проекти (основні):

2015-2016 – член міжнародних наукових комітетів  15th World  Business Research Conference, Tokyo, Japan; Business and Social Sciences Research Conference,University of London, UK; 29th International Business Research Conference Tokyo, Japan; 9th International Business Research Conference, Sydney,Business and Social Sciences Research Conference Thailand;

     Освітні міжнародні проекти:

2017 грант на викладання дисциплін за спеціальністю «Облік та оподаткування», VSB - Technical Universityof Ostravа,Czech Republic
2015-2016 Член проектної групи з акредитації бакалаврських та магістерських програм «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» ZEvA Agency,  Germany (програми акредитовано)

Членство в редакційних колегіях міжнародних наукових фахових видань:

Global Review of Accounting and Finance (Австралія), Journal of Finance and Accounting (USA), Universal Journal of Accounting and Finance (USA), Основы економики, управления и права (Росія), International Journal of Economics, Finance and Management Sciences (USA), Science Journal of Business and Management (USA), Головний редактор Universal Journal of Accounting and Finance (USA)  - Спеціальний випуск «Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment», 2014 (USA)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Управління ефективністю

Стратегічний аналіз

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та бізнесу в умовах хаотичного структурування економіки (засновник напряму)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 230 друкованих праць, із них 8 монографій, 18 - навчальних посібників,  114 статтей у фахових виданнях, 43 статті у виданнях, цитованих у наукометричних базах (США, Австралія, Нідерланди, Велика Британія, Китай, Росія, Польща, Естонія),  11 Свідоцтв про авторське право.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Кузнецова С. А. Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / (С.А. Кузнецова, О. В. Лебідь,В. М. Косарєв та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової.– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015.– 277с.
 2. Кузнецова С. А.Інтегрована бухгалтерська  звітність: інформаційна відповідь на запит суспільства та економіки щодо соціальної відповідальності бізнесу. – Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.
 3. Кузнецова С. А. Фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки. - Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.О. Кохан та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200с.
 4. Кузнецова С. А. Трансформационные перспективы финансового менеджмента в современном обществе и нестабильной экономике: Экономика  и управление в ХХІ веке– Том7: Менеджмент в современных условиях [монографія] / [С.И. Ашмарина, В.С. Гродский, С.А. Кузнецова и др.] – Самара; Издательство «Глагол», 2011. – 168 с.
 5. Кузнецова С. А. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 148 с.
 6. Кузнецова С. А. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК  України: [монографія] / [С.А. Кузнецова, С.О. Кучеркова]; за заг. ред. С.А. Кузнецової – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156 с.
 7. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008.
 8. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

Підручники, навчальні посібники

 1. Кузнецова С. А. Банківська система: практикум [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Пестовська З.С.Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 348 с.
 2. Кузнецова С. А. Фінанси [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 384 с.
 3. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – К.: Центр учбової літератури – 2014. – 124 с. (з грифом МОН України)
 4. Кузнецова С. А. Банківська система [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. –– К.: Центр учбової літератури – 2014. – 400 с.(з грифом МОН України)
 5. KuznetsovaS. Finance: workshop: studentstextbook [навчальний посібник] / S. KuznetsovaM. Vakulich, Z. Pestovska,O. Prihodko,O. Shtanko, O. Evtushenko; scienceedS.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 124 p.
 6. KuznetsovaS. Payment and credit relations in the foreign economic activity of enterprise [навчальний посібник] / S. Kuznetsova, Varenik V., Vakulich M.; science ed.  S.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 92
 7. Кузнецова С. А. Державний екзамен з фаху за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: якісна та успішна підготовка [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Євтушенко О.А. Пестовська З.С.; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2014. – 140 с.
 8. KuznetsovaS. Money and credit (for non-financial specialties) [навчальний посібник] / S. Kuznetsova, , Pestovska; science ed.  S.Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2014. - 124 p.
 9. Кузнецова С. А. Фінанси підприємств: практикум. Том 2. Фінансова діяльність підприємств [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 128 с.
 10. Кузнецова С. А. Фінанси підприємств: практикум. Том 1.Основи фінансів підприємств: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Вареник В.М., Вакулич М.М. ; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,
 11. Кузнецова С. А. Гроші та кредит: практикум [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, Штанько О.Д., Пестовська З.С., Євтушенко О.А.; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,
 12. Кузнецова С. А. Фінансове планування і прогнозування. Том 1. Основи фі­нансового планування. Бюджетування: практикум: [навчальний посібник] (2-е вид. перероб. та доповн.) / С.А. Кузнецова, О.М. Приходько; за заг. ред. Кузнецової С.А. – Д.:  Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012. – 124 с.
 13. Кузнецова С. А. Фінанси: практикум [навчальний посібник] // Кузнецова С., Вареник В., Пестовська З. та інш. .; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012 р. - 132 с.
 14. Кузнецова С. А. Банківська система: у схемах і таблицях [навчальний посібник] // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. ; за заг. ред. Кузнецової С.А.Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля,2012 . - 320 с.
 15. Кузнецова С. А. Сінергія інформації в бізнесі [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 120 с.
 16. Кузнецова С. А. Фінансове планування і прогнозування. Том 1. Основи фі­нансового планування. Бюджетування: практикум: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова, О.М. Приходько; за заг. ред. Кузнецової С.А. Д.: Дніпропетровський університет іме­ні Альфреда Нобеля, 2012. – 124 с.
 17. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 180 с. (10,46 друк. арк.)
 18. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в  управлінні підприємством: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 230 с. (12,09 друк. арк.) (з грифом МОН України)

Статті

статті у закордонних наукових фахових виданнях:

 1. Kuznetsova, S. and Vakulich, M., (2017). Investment Climate Rating Evaluation: The Case of Ukrainian Economy.Financial Risk and Management Reviews,3(1), pp.1-12.
 2. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2016). How to Present 'Financial Health' Analysis More Visual and Understandable for Stakeholders: Model, Configuration, Techniques, Advances in Economics, Business and Management Research . Atlantis Press: Amsterdam - Hong Kong- Paris. p
 3. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2016). Corporate culture diagnostics in Management Control: evidence from Ukraine, Journal of Economics and Management, 26/16
 4. Svitlana Kuznetsova, Andriy Kuznetsov (2015). Information Support of Management Control in Information Asymmetry and Modern Instability.Universal Journal of Management, 3 ,153 - 159. doi: 10.13189/ujm.2015.030403.
 5. Svitlana Kuznetsova. Synergistic Development of Accounting, Finance and Government in the Chaotic Environment: Integrated Reporting, Money Theory and Financial Crises Diagnostic. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 1-7. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.11
 6. Svitlana Kuznetsova, Inna Tyvanyuk. Measurement in Financial Statement: Retrospection and Prospects in the Chaotic Environment. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 13-20. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.13
 7. Кузнецова С. А. Ликвидность задолженности компаний: новый инструментарий финансового анализа / С.А. Кузнецова// Основы экономики, управления и права.  –  2014.  – № 4 (16) .  –  с.63-67.
 8. KuznetsovaS. The information perspective of management accounting in Ukraine: the synergistic approach and Arrow’s impossibility theorem / S. Kuznetsova, // World Journal of Social Sciences.Zia World Press , Australia. - Vol. 4. No. 1. March.140 – 153.
 9. Кузнецова С. А. Финансовый инструментарий комплексной оценки состояния дебиторской задолженности на макро -,  мезо - и микроуровнях национальной экономики / С.А. Кузнецова// Вестник УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. Периодический всероссийский научный журнал. – 2014. – №1(7). – С.216-224.
 10. Кузнецова С. А.Теоретические предпосылки формирования парадигмы бухгалтерского учета в «экономике знаний»: синергетический эффект / С.А. Кузнецова// Основы экономики, управления и права.  –  2013.  – № 6 (12) .  –  с. 42-46.
 11. Кузнецова С. А.Глобальный финансовый кризис: фундаментальные причины и пути преодоления / С.А. Кузнецова // Основы экономики, управления и права.  –  2013.  – № 1 (7) .  –  С. 40-45.
 12. Кузнецова С. А. Инвестиционная позиция и учетная информация: глобальные изменения и локальные решения / С.А. Кузнецова // Основы экономики, управления и права.  – 2012. –  Вып. 1 (1). – С. 49 – 52.
 13. Кузнецова С. А. Синергетическое развитие управленческого учета: подходы, принципы, трансформации / С.А. Кузнецова // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – Т. 1. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2012. – С.134-140.
 14. Кузнецова С. А. Банковская система как инструмент управления экономической безопасностью национальной экономики / С.А. Кузнецова // Экономика, управление и право в современных условиях. – 2011. –  Вып. 1 (13). – С. 108 – 118.
 15. Кузнецова С.А. Развитие приватных финансов в хаотически структурированной экономике / С.А. Кузнецова // Экономика, финансы и управление в современных условиях.  – 2011. - № 8 (10). – С.164-172.
 16. Кузнецова С.А. Комплексна оценка состояния расчетов с дебиторами в системе финансового менеджмента: теория и методология / С.А. Кузнецова // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – Т. 2. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2011. – С.19-27.
 17. KuznetsovaS. Thetransformationaccountingsystemsinthechaoticeconomystructuring: Thesynergeticapproach // Risk and Decision Analysis . Special Issue: Volume 2: Behavioral Finance. – IOS Print, USA, New York, – 2011. Number 3. – P.151-160
 18. Svitlana Kuznetsova. Synergistic Development of Accounting, Finance and Government in the Chaotic Environment: Integrated Reporting, Money Theory and Financial Crises Diagnostic. Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 1-7. doi: 10.11648/j.jfa.s.20140201.11

статті у вітчизняних наукових фахових виданнях,цитованих у наукометричних базах (останні):

 1. Кузнецова С.А. Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Економічний Нобелевський вісник. – 2016. –  № 1 (9). –  С.129-137.
 2. Кузнецова С.А. Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2016. – Вип. 1(20). –  С.78-87.
 3. Кузнецова С.А. Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Академічний огляд. – 2016. –  № 1. –  С.42-49.
 4. Кузнецова С.А. Організація бухгалтерського обліку за  стадіями облікового процесу / С.А. Кузнецова //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2015. – Вип. 2(18). –  С. 107-118.
 5. Кузнецова С.А. Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Академічний огляд. – 2015. –  № 2. –  С.32-39.
 6. Кузнецова С.А. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С.А. Кузнецова А.А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. –  №. –  С.19-26.
 7. Кузнецова С.А. Облік та контроль доходів і витрат з урахуванням специфіки підприємств / С.А. Кузнецова // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – С. 82-85.
 8. Кузнецова С. А.Інтегрована управлінська звітність: Глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова економіка XXI століття: цикли та кризи». –  –  1 (4). –  С.270-278
 9. Кузнецова С. А. Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість / С.А. Кузнецова //  Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2014. – Вип. 1(16). –  С. 73-84
 10. KuznetsovaS. TheinvestmentpositionthemajorplayersinthetradingpartnersgrainmarketinUkraine / S. Kuznetsova, M. Andreenko, T. Rudenko // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. - № 1 (6). Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С.195-202.
 11. KuznetsovaS. The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners and trading partners, resent trends and mid-term outlook/ S. Kuznetsova, M. Andreenko, O. Ilchenko //Академічнийогляд. – 2013.– № 1 –С. 53-60
 12. Кузнецова С. А.Монетаризм в хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації, волатильність / С.А. Кузнецова //  Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2012. – 1 (5). Том 1 – С. 233 – 242.
 13. Кузнецова С. А.  Оцінка об’єктів та фінансова звітність спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи / С.А. Кузнецова // Академічний огляд. – 2012. – № 2. – С.82-87.
 14. Кузнецова С. А.  Парадигма управління грошовими потоками в хаотично стурктурованій економіці/ С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С.63-68.
 15. Кузнецова С. А. Трансформація облікових принципів в контексті інформатизації фінансового менеджменту / С.А. Кузнецова // Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2012. – Вип. 1(12). –  С. 93-103.
 16. Кузнецова С. А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації / С.А. Кузнецова // Вісник
  Національного університету "Львівська політехніка".  – 2012. –  №. 2. –  С.131-137.
 17. Кузнецова С. А. Формування корпоративної культури в залежності від специфіки підприємства / С.А. Кузнецова, А.А. Кузнецов // Проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С.91-94.
 18. Кузнецова С. А.  Toolsquantitativefinance: accountsreceivablemanagement// Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – Вип. 2(11). –  С.118-126
 19. Кузнецова С. А.  Специфіка фінансового контролінгу в різних компаніях // Академічний огляд. – 2011. – № 2. – С.53-59.
 20. Кузнецова С. А. Поведінкові фінанси в управлінні компаніями // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцький національний технічний університет. – 2011. - №.8(29). Частина 3. – С.160-172.
 21. Кузнецова С.А. Підготовка національної фінансової звітності за вимогами МСФЗ: адаптація підходів // Економічний форум. Луцький національний технічний університет. – 2011. - № 4. – С.340-346.

 Scopus

 ORCID – 0000-0002-7558-4552

 Researcher

 

Підвисоцька Людмила Ярославівна

Pidvysotska L J

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2015 р. і до теперішнього часу Докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).

2002-2003 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль)

2000-2002 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)

1994 -1999 рр. – Студентка денної форми навчання Інститут обліку та аудиту Тернопільської академії народного господарства. (м. Тернопіль),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування».

ДОСВІД РОБОТИ:

Науково-педагогічний стаж складає17 років.

З вересня 2013 і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і аудиту Інституту банківських технологій і бізнесу. ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).
З вересня 2009 р. до 2012р. Доцент кафедри обліку і аудиту. Університет банківської справи Національного банку України, Інститут магістерської та післядипломної освіти. (м. Київ). (за сумісництвом)
З вересня 2012 р. до серпня 2013 Доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК . ННІ післядипломної освіти  Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (м. Київ).
З вересня 2005 р до серпня 2012р. Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту. Вищий навчальний заклад Університет економіки та права КРОК”  (м. Київ).

31.12.2004 р.-

31.08.2005 р.

В.о. доцента кафедри фінансів, кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету  (м. Бережани)

01.10.2003р. -

31.12.2004 р.

Старший викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя    (м. Тернопіль)

18.11.2002 р. - 30.09.2003 р. Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору. Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль) (за сумісництвом)
07.09.1999 р. - 31.10.2000 р. Стажист-дослідник кафедри аудиту Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)
   

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2014 р. – Диплом Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ) «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ).

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2015-2016 рр. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 3 аспірантами:

 1. Петранівська (Морозюк) В.М. «Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління банку»
 2. Іванченко В.Є. «Внутрішній аудит у Національному банку України: методологічне та організаційне забезпечення»
 3. Сурков П.Д. «Контроль та аналіз при здійсненні оціночних процедур вартості активів підприємства для цілей банківського кредитування»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 2012 р – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ Післядипломної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 865999  «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12.09.2012р.
 2. 2013 р. – Університет банківської справи НБУ (м. Київ),   Свідоцтво про навчання за програмою «Методика викладання дисциплін «Управління банківською безпекою» та «Фінансовий моніторинг у банку» / Свідоцтво від 30.08.2013р.
 3. 2013 р. – Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013р.
 4. 2013 р. –  Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013р.
 5. 2016 р. – Тренінг АССА  «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА».

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Управління ефективністю (F5 – ACCA)

Аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Стратегічний аналіз

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 100 друкованих праць, із них 2 монографії, 2 навчальні посібники,  50 статей у фахових виданнях, 10 статей у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 2 Свідоцтва про авторське право.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Тринька Л.Я. Проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової  звітності  вітчизняними  суб’єктами господарювання / Л.Я. Тринька, І.В. Больботенко // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – 364с. (с. 202 – 237)
 2. Tryńka L.J. Zapewnienie ewidencyjno - analitycznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa / L.J.Tryńka // Information Processing Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie / Polska: wydawnictwo Politechnika Lubelska. Lublin, 2013. – 124p. (110 – 122p.)

Підручники, навчальні посібники

 1. Тринька Л.Я. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська // (з Грифом МОНУ (Лист № 1/11-1301 від 01.02.2012р.) – К.: Алерта, 2013. –  Стор.579.
 2. Тринька Л.Я. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Іванчук // (з Грифом МОНУ (Лист МОНУ №1/11-5591 від 18.03.13), – К.: Алерта, 2014. – 768с.

Статті

 1. Тринька Л.Я. Дискримінантні моделі прогнозування банкрутства як інструмент оцінки фінансової безпеки підприємства / Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К., 2012. Т ІІ, с. 93 – 98. – 0,375 д.а.
 2. Тринька Л.Я. Проблемиобліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств [Текст] / Л.Я.Тринька // Вчені записки НУБіП України /– К., 2012. Т ІІІ – 0,33 д.а.
 3. Тринька Л.Я. Моделювання зв’язків між операційним та фінансовим левериджем в контексті інструментів фінансового менеджменту [Текст] / Л.Я.Тринька, М.М. Кулаєць // Науковий журнал "Стратегія розвитку України" – К.: НАУ. - №3, 2012 р. – 0,417 д.а.
 4. Тринька Л.Я. Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence [Текст] / Л.Я.Тринька // Бізнес - Інформ: Науковий журнал, - Харків: ХНЕУ, № 1, 2013р. – С. 88 -  91. – 0,33 д.а.
 5. Тринька Л.Я. Аналітичні інструменти та технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків [Текст] / Л.Я.Тринька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.362-370 – 0,33 д.а.
 6. Тринька Л.Я. Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові / Л. Тринька // Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 36. – К., 2014. - С.181-188 – 0,54 д.а.
 7. Підвисоцька Л.Я. Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. - №7. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5082
 8. Підвисоцька Л.Я. Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки . - 2016. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_3
 9. Підвисоцька Л.Я. Дохід від реалізації товарів: невирішені питання  визнання, оцінки та обліку [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Бізнес Інформ. – 2016. – №9. – Режим доступу до журналу: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2016
 10. Підвисоцька Л.Я. Податкові аспекти використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. – № 9. - Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

 

Андросенко Олена Олексіївна

Androsenko

 

 

Кандидат економічних наук

 

ОСВІТА:

 

2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами».

2007 рр. – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

2000 р. – закінчила навчання на факультеті заочної та післядипломної освіти Чернігівського державного інституту економіки і управління за спеціальністю „Облік і аудит” і отримала кваліфікацію економіста за фаховим спрямуванням “Облік і аудит”.

1988 р. – закінчила Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту денної форми навчання, кваліфікація інженер-механік.

 

ДОСВІД РОБОТИ:

 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 20 років.

З вересня 2018 р. – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування.

2017 р. – 2018 р. – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування (за сумісництвом).   

2014 р. – 2018 р. – Чернігівський національний технологічний університет, викладач потім доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

1996 р. – 2014 р. – Чернігівський державний інститут економіки і управління, старший лаборант, методист, викладач кафедри обліку і аудиту.

1988 р. – 1996 р. – науково-виробниче об’єднання „Хімтекстильмаш”, м. Чернігів,  інженер, інженер-конструктор, інженер-конструктор 3 категорії, інженер-конструктор 2 категорії.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 

Аналіз господарської діяльності

Бухгалтерський облік (рівень В)

Облік на підприємствах малого бізнесу

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Управлінський облік

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 

Управління витратами промислових підприємств, управління підприємством

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

2017 р. – Business Education Alliance, м. Київ, SAP Business One, сертифікат досвідченого користувача від 08 жовтня 2017 р.

 

2016 р. – Інноваційні технології навчання у вищій школі. Чернігівський національний технологічний університет. Свідоцтво 1 СПК № 000584 від 15.12.2016 р.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 40 друкованих праць, із них: 12 наукових статей, 4 колективних монографії, участь у понад 20 наукових конференціях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Статті у фахових виданнях

 1. Андросенко О. О. Економічна сутність витрат виробництва та їх роль у системі управління діяльністю промислових підприємств /
  О. О. Андросенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. / Економіка і менеджмент. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Випуск 15. – С. 118-122.
 2. Андросенко О. О. Особливості методичних основ аналізу витрат виробництва продукції / О. О. Андросенко, В. В. Гливенко // Вісник Одеського національного університету / Економіка. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – Випуск 5. – Т. 20.
  С. 253 – 261.
 3. Андросенко О. О. Теорія обмежень як один з основних інструментів управлінського обліку на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць. Серія: Економіка. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Вип. 232, Т. XIII. – С. 12–20. (0,52 друк. арк.).
 4. Андросенко О. О. Основні підходи до формування та класифікації витрат на виробництво готової продукції / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 3 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 230, Т. IІІ. – С. 672–681. (0,50 друк. арк.).
 5. Андросенко О. О. Особливості калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 232, Т. ІI. – С. 457–463. (0,33 друк. арк.).
 6. Андросенко О. О. Система облікової інформації як інформаційна база управління витратами підприємства / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 217, Т. I. – С. 219–225. (0,33 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах

 1. Androsenko O. O. Analysis of production costs on the basis of the theory of constraints / O. O. Androsenko // Socio-economic aspects of economics and management : сollection of scientific articles. – Taunton : Aspekt Publishing, 2015. – Vol. 2. – P. 113–119 (0,46 друк. арк.).
 2. Андросенко Е. А. Концептуальные подходы внедрения теории ограничений в кондитерском производстве / Е. А. Андросенко // Новая экономика. Спецвыпуск. – 2014. – № 10. – С. 5–10 (0,54 друк. арк.).

Участь у наукових конференціях

 1. Андросенко О. О. Облік витрат і методологія функціонального моделювання / О. Андросенко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 листопада 2016 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 71 – 72.
 2. Андросенко О. О. Системний підхід до використання інформаційних комп’ютерних технологій в обліку / О. Андросенко // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : Conference Proceeding (Klaipeda, January 29). – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – P. 249 – 252.
 3. Андросенко О. О. Особливості розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі / О. Андросенко, В. Гливенко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 34 – 35.
 4. Андросенко О. О. Вплив особливостей технології та організації виробництва на побудову системи обліку й аналізу витрат на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко, О. В. Полякова  // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека : економічні, правові та соціокультурні аспекти : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 577 – 578.
 5. Андросенко О. О. Коореляційно-регресійний аналіз як складова інструментарію оцінювання економічної ефективності виробництва кондитерської продукції / О. Андросенко, С. Биховець // Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди працівників статистики та 55-річчя Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, 5 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 203 – 205.
 6. Андросенко О. О. Аналіз впливу інформаційних технологій на побудову системи обліку витрат / О. О. Андросенко // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : материалы докл. и выступлений междунар. науч.-практ. конф. (25 мар. 2015 г.) / Укр.-Рос. ин-т (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «Моск. гос. машиностроит. Ун-т (МАМИ)» ; [редкол. : Железняк А.В. (предс.) и др.].– Чернигов : Десна Полиграф, 2015. – С. 72–75. (0,13 друк. арк.).
 7. Андросенко О. О. Особливості застосування інформаційної системи управління витратами на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 133 – 134 (0,13 друк. арк.).
 8. Андросенко О. О. Особливості організації обліку виробничих запасів на кондитерських підприємствах / О. О. Андросенко // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : материалы докл. и выступлений междунар. науч.-практ. конф. (21 мар. 2014 г.) / Укр.-Рос. ин-т (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «Моск. гос. машиностроит. ун-т (МАМИ)» ; [редкол.: Железняк А. В. (предс.) и др.]. – Чернигов : Десна Полиграф, 2014. – С. 139–141 (0,17 друк. арк.).
 9. Андросенко О. О. Історичні передумови виникнення теорії обмежень як основи облікового забезпечення управління витратами / О. О. Андросенко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 10–11 квіт. 2014 р.) / відп. ред. В. М. Яценко ; МОН України, ЧДТУ. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 33–35. (0,13 друк. арк.).
 10. Андросенко О. О. Сутність управлінського аналізу / О. О. Андросенко // Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та фінансової безпеки матеріали : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 5–6 листоп. 2014 р.) : у 2 ч.– Чернігів : ЧНТУ, 2014. – Ч. 1. – С. 116–118 (0,13 друк. арк.).